Klub Radnych Wspólne Dobro

Budżet przyjęty, ale...

Budżet na 2013 r. został przyjęty.

 

W trakcie sesji, która odbyła się 30 stycznia 2013 r. radni Rady Gminy Sitkówka-Nowiny przyjęli jednogłośnie budżet gminy na 2013 rok. Na sesji obecny był Wicestarosta Kielecki Zenon Janus, Radni Powiatowi Kazimierz Bielecki i Ryszard Barwinek. Obecni byli również mieszkańcy gminy Przed przystąpieniem do głosowania opinie o budżecie przedstawiły komisje działające przy Radzie Gminy.

 

W czasie dyskusji radni wyrażali swoje uwagi do budżetu oraz na pewne rozwiązania, z którymi się nie zgadzają. Pani Renata Posłowska w imieniu Komisji Rewizyjnej zaopiniowała pozytywnie budżet ale w swojej opinii zwróciła uwagę na rosnące wydatki bieżące i co raz niższy poziom wydatków majątkowych, a co za tym idzie co raz mniej pieniędzy przeznaczanych jest na inwestycje. Projekt budżetu był przedmiotem szczegółowej analizy dokonanej przez Komisję Rewizyjną.

 

Radni skupieni w Klubie Radnych WSPÓLNE DOBRO podkreślali w dyskusji, że mieli inne oczekiwania jeśli chodzi o samą współpracę przy projektowaniu budżetu, zarzucili m.in. brak konsultacji z radnymi, sołtysami, kołami gospodyń wiejskich czy jednostkami OSP w trakcie opracowywaniu projektu budżetu. Chcielibyśmy również uczestniczyć aktywnie wraz z sołtysami przy tworzeniu budżetu, tak aby mieć realny wpływ na jego kształt, aby nasza rola nie ograniczała się do składania wniosków i samego głosowania gotowej uchwały, podkreślali radni z klubu radnych. Pomimo złożenia szeregu wniosków niezwykle ważnych dla mieszkańców naszej gminy, niestety w budżecie nie znalazło się wiele inwestycji, na które zwracali uwagę zarówno radni, jak też mieszkańcy. Liczymy, że racjonalne i oszczędne gospodarowanie finansami gminy przez Pana Wójta pozwoli na uwzględnianie naszych wniosków przy kolejnych zmianach budżetu.Po dyskusji przystąpiono do głosowania, w którym radni jednogłośnie poparli uchwałę budżetową. Dochody mają wynosić 47 698 330,00 zł, a wydatki 46 498 330,00 zł. Wydatki bieżące wynoszą 40 218 654,00 zł, a wydatki majątkowe 6 279 483,00 zł, co stanowi jedynie 13 proc. wydatków ogółem. Obecny w trakcie sesji Wicestarosta Kielecki Pan Zenon Janus pogratulował przyjęcia budżetu. Również Wójt Gminy Pan Stanisław Barycki podziękował radnym za przyjęcie uchwały budżetowej.

 

W dalszej części sesji przyjęto uchwały m.in. o przekazaniu dotacji dla powiatu kieleckiego na inwestycje drogowe oraz program przeciwdziałania i ograniczania skutków niepełnosprawności, przyjęto program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz nadano nazwę nowej ulicy – Markowizna, w Słowiku.

 

W sprawach różnych rozgorzała dyskusja związana z wypowiedziami wójta dla Gazety Wyborczej opublikowane w dniu 29 grudnia 2012 r. Radni klubu przygotowali na sesję happening, zdjęcie osła oprawione w ramkę zostało opatrzone komentarzem „Jeśli oczekujesz szacunku szanuj innych...” Radni zrzeszeni w klubie krytykowali postawę wójta jaką prezentował po sesji grudniowej. Radna Renata Posłowska jeszcze w trakcie dyskusji przed przyjęciem budżetu, zapytała „Pewnie byłby pan za tym, żeby te osły budżet przyjęły?”. Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Nowaczkiewicz apelował do wójta, że rada gminy to nie jest zwierzyniec, szanujmy się i proszę o powściągliwe wypowiadanie się o radnych, a przede wszystkim proszę aby Pan Wójt nie podważał autorytetu Rady Gminy. Wójt gminy z kolei tłumaczył się, że to dziennikarz przekręcił jego wypowiedź, bo w rzeczywistości użył innych słów na określenie sytuacji, w jakiej się znalazł. - Powiedziałem, że nie będę się z koniem, a nawet z osłem kopał. Tą wypowiedź zripostował Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk zwracając się do wójta, że mógłby całą tą niefortunną sprawę zamknąć po prostu przepraszając Radę Gminy za swoją wypowiedź, nie zaś brnąć w co raz bardziej karkołomne tłumaczenia.

 

 

 

Radni Klubu Radnych

WSPÓLNE DOBRO

http://wspolne-dobro.bloog.pl

(Łukasz Barwinek, Eugeniusz Czerwiak, Zofia Duchniak, Bogumiła Kowalczyk, Halina Musiał, Sebastian Nowaczkiewicz, Artur Podczasiak, Renata Posłowska, Zbigniew Pyk, Marian Wilk, Adam Wróbel)